ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Εισιτήρια για το κάθε event μπορείτε να προμηθευτείτε on line στα καθώς και στα αντίστοιχα καταστήματα που αναφέρονται στις ανακοινώσεις των συναυλιών

Οροι και προϋποθέσεις

• Η αγορά κάθε εισιτηρίου ισχύει μόνο για ένα άτομο.
• Η αγορά δεν επιτρέπει τη χρήση για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια του διοργανωτή.
• Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης.
• Δε θα επιτραπεί η είσοδος στη συναυλία σε κάτοχο εισιτηρίου άλλης ημερομηνίας.
• Δε θα γίνουν δεκτές αλλαγές εισιτηρίων μετά την αγορά και πληρωμή τους.
• Η αγορά αυτού του εισιτηρίου σας παρέχει το δικαίωμα να παρακολουθήσετε τη συναυλία μόνο εάν ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδεχτεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου και συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του προσωπικού.
• Απαγορεύεται η μεταφορά φιαλών, η κατοχή αλκοολούχων και η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του χώρου.
• Απαγορεύεται η είσοδος εντός του χώρου σε άτομα υπό την επίδραση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
• Η κατοχή του εισιτηρίου δε δίνει την δυνατότητα στον κάτοχο του να λάβει από τα μπαρ-κυλικεία οποιοδήποτε ποτό ή αναψυκτικό άνευ πληρωμής. Η κατανάλωση του ποτού – αναψυκτικού είναι προαιρετική.
• Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταφορά εύφλεκτων υλικών.
• Απαγορεύεται η χρήση οπτικοακουστικών μέσων ( βιντεοσκόπηση, μαγνητοφώνηση, φωτογράφηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής).
• Ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδέχεται ότι οι διοργανωτές θα έχουν το δικαίωμα ελέγχου των παραπάνω.
• ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΦΕΡΟΥΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ‘Η ΑΛΛΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ.
• Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές υλικών αντικειμένων που θα προκύψουν από την απρεπή συμπεριφορά του κοινού.
• Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο της συναυλίας. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν τα ίδια.
• Σε περίπτωση ακύρωσης της συναυλία λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών κλπ, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της.
• Σε περίπτωση ματαίωσης της συναυλίας τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός χώρου και χρόνου από τα ταμεία που θα ανακοινώνονται με σχετική ειδοποίηση του κοινού από τα Μ.Μ.Ε.
• Μέρη της συναυλίας πιθανόν να βιντεοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά δε θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρεία που εκτελεί τη μαγνητοσκόπηση ή από τους διοργανωτές.
Θεώρηση βάσει ΠΟΛ 1208,19-11-2011, Αρ. Φύλλου 3065

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Ν.4308/14