Οροι και προϋποθέσεις αγοράς εισιτηρίου

• Η αγορά κάθε εισιτηρίου ισχύει μόνο για ένα άτομο.
• Η αγορά δεν επιτρέπει τη χρήση για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια του διοργανωτή.
• Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης.
• Δε θα επιτραπεί η είσοδος στη συναυλία σε κάτοχο εισιτηρίου άλλης ημερομηνίας.
• Δε θα γίνουν δεκτές αλλαγές εισιτηρίων μετά την αγορά και πληρωμή τους.
• Η αγορά αυτού του εισιτηρίου σας παρέχει το δικαίωμα να παρακολουθήσετε τη συναυλία μόνο εάν ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδεχτεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου και συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του προσωπικού.
• Απαγορεύεται η μεταφορά φιαλών, η κατοχή αλκοολούχων και η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του χώρου.
• Απαγορεύεται η είσοδος εντός του χώρου σε άτομα υπό την επίδραση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
• Η κατοχή του εισιτηρίου δε δίνει την δυνατότητα στον κάτοχο του να λάβει από τα μπαρ-κυλικεία οποιοδήποτε ποτό ή αναψυκτικό άνευ πληρωμής. Η κατανάλωση του ποτού – αναψυκτικού είναι προαιρετική.
• Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταφορά εύφλεκτων υλικών.
• Απαγορεύεται η χρήση οπτικοακουστικών μέσων ( βιντεοσκόπηση, μαγνητοφώνηση, φωτογράφηση της εκδήλωσης ή μέρους αυτής).
• Ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδέχεται ότι οι διοργανωτές θα έχουν το δικαίωμα ελέγχου των παραπάνω.
• ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΦΕΡΟΥΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ‘Η ΑΛΛΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ.
• Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές υλικών αντικειμένων που θα προκύψουν από την απρεπή συμπεριφορά του κοινού.
• Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο της συναυλίας. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται αλλά ισχύουν τα ίδια.
• Σε περίπτωση ακύρωσης της συναυλία λόγω απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, ανωτέρας βίας, κακών καιρικών συνθηκών κλπ, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της.
Σε περίπτωση ματαίωσης του συνόλου της συναυλιακής ημέρας ο διοργανωτής θα ορίσει το χρόνο και το χώρο που θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξαργύρωση των εισιτήριων. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα μπορούν να ειδοποιηθούν από το επίσημο site του διοργανωτή.
• Μέρη της συναυλίας πιθανόν να βιντεοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά δε θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρεία που εκτελεί τη μαγνητοσκόπηση ή από τους διοργανωτές.

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Ν.4308/14